HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
Դիտորդական խմբի գործունեության հիմնական սկզբունքներն են …
♦ Տեղեկության Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ«Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¡ÕºÕ¡Õ°Õ¸Õ¾Õ¸Ö‚Õ´
♦ Õ†Õ¾Õ«Ö€Õ¾Õ¡Õ®Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶ Õ´Õ¡Ö€Õ¤Õ¸Ö‚ Õ«Ö€Õ¡Õ¾Õ¸Ö‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ«Õ´Õ¶Õ¡Ö€Õ¡Ö€
   Õ¡Ö€ÕªÕ¥Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶
♦ Ô¼Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ Ö‡ Õ¹Õ¥Õ¦Õ¸Ö„
♦ Ô¼Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Ö…Õ¢ÕµÕ¥Õ¯Õ¿Õ«Õ¾ Ö‡ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ Õ³Õ«Õ·Õ¿ Õ¤Õ¡Õ¿Õ¸Õ²Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶
♦ Ô¼Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ°Õ¥Õ½Õ¿Õ¡Õ¾Õ¡Ö€Õª Ö‡ կառուցողական
♦ Ô¼Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Õ°Õ¥Õ¿Ö‡Õ¸Õ²Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Ö‡ Õ°Õ¡Õ´Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€
♦ Õ€Õ¡Ö€Õ£Õ¥Õ¬ ՁՊՎ-Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¾Õ¡Ö€Õ¹Õ¡Õ¯Õ¡Õ¦Õ´Õ«Õ¶
♦ Ցուցաբերել Õ±Õ¥Ö€Õ¢Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬Õ¾Õ¡Õ® Õ¯Õ¡Õ´ Õ¯Õ¡Õ¬Õ¡Õ¶Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¾Õ¡Õ® անձանց
   Õ¶Õ¯Õ¡Õ¿Õ´Õ¡Õ´Õ¢ Õ°Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¶Ö„
♦ Ô¼Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¾Õ½Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬Õ« Õ©Õ¥ Õ±Õ¥Ö€Õ¢Õ¡Õ¯Õ¬Õ¡Õ¾Õ¡Õ® Õ¯Õ¡Õ´ Õ¯Õ¡Õ¬Õ¡Õ¶Õ¡Õ¾Õ¸Ö€Õ¾Õ¡Õ®
   Õ¡Õ¶Õ±Õ¡Õ¶Ö Ö‡ Õ©Õ¥ ՁՊՎ-Õ« Õ¾Õ¡Ö€Õ¹Õ¡Õ¯Õ¡Õ¦Õ´Õ« կողմից
 Նորություններ
31.07.2016
Սարի թաղի վերջին դեպքերի՝ ձերբակալությունների հետքերով
30.07.2016
«Սասնա ծռեր» խմբի անդամ Արամ Հակոբյանը առանց օգնության չի կարողանում տեղաշարժվել
29.07.2016
ԵՐԵՒԱՆՅԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԶԱՆԳՎԱԾԱԲԱՐ ԽԱԽՏՎԵԼ ԵՆ
ՀՀ ոստիկանության ՁՊՎ-ներ
  Քարտեզում նշված են  ՀՀ  այն քաղաքները, որտեղ առկա են ՀՀ ոստիկանության ՁՊՎ-ներ:
Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
572731
564341