HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
Դիտորդական խմբի գործունեության հիմնական սկզբունքներն են …
♦ Տեղեկության գաղտնիության ապահովում
♦ Նվիրվածություն մարդու իրավունքների հիմնարար
   արժեքներին
♦ Լինել անկախ և չեզոք
♦ Լինել օբյեկտիվ և կատարել ճիշտ դատողություն
♦ Լինել արհեստավարժ և կառուցողական
♦ Լինել հետևողական և համբերատար
♦ Հարգել ՁՊՎ-ների վարչակազմին
♦ Ցուցաբերել ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց
   նկատմամբ հարգանք
♦ Լինել վստահելի թե ձերբակլաված կամ կալանավորված
   անձանց և թե ՁՊՎ-ի վարչակազմի կողմից
 Նորություններ
23.07.2016
Խորենացի փոխոցում կատարված ձերբակալությունների հետքերով
21.06.2016
ՀՀ ոստիկանության Դիտորդական խումբը հանդիպել է Ժիրայր Սեֆիլյանին
14.04.2016
Ձերբակալվածներին պահելու վայրերում մարդու իրավունքները՝ ԵԱՀԿ աջակցությամբ իրականացվող աշխատաժողովի ուշադրության կենտրոնում
ՀՀ ոստիկանության ՁՊՎ-ներ
  Քարտեզում նշված են  ՀՀ  այն քաղաքները, որտեղ առկա են ՀՀ ոստիկանության ՁՊՎ-ներ:
Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
447862
439946